Promocja Cellulit

REGULAMIN PROMOCJI „Cellulit”
1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Cellulit” („Promocja”) jest BeWuDe Beata Domagalska, NIP: 8951242468, REGON: 381618532 („Organizator”).

2. Czas trwania Promocji: od 15.05.2019  do 19.05.2019 r.

3.  W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji („Uczestnik Promocji”):
a. wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie

ZAPISZ SIĘ!


b. pozostawi komentarz pod wpisem na FB: https://www.facebook.com/BWDomagalska/photos/a.507920223057552/617240578792182/?type=3&theater

4. Po spełnieniu warunków wskazanych w pkt. 3 Uczestnik Promocji otrzyma 5% rabatu na zakupiony kurs objęty Promocją. Rabat naliczany jest od regularnych cen detalicznych kursów.
a. Po otrzymaniu maila potwierdzającego z kodem Uczestnik
jest  zobowiązany uiścić opłatę za wybrany kurs K8  na wskazany w mailu rachunek bankowy najpóźniej do  23.05.2019. Brak wpłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z udziału w promocji i anulowanie przyznanego rabatu.
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży. Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z przedmiotowej Promocji, czy też uczestniczy w innej promocji.
6. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 3.
7. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
8. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.bewude.com.pl.
9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2019 r.

Warszawa, dnia 14 05 2019 r.
– Organizator –