Kosmetologia

Terminarz kursów / szkoleń (plik pdf jest pobierany automatycznie)

/plik dodany 07-10-2019/ NOWOŚĆ

Informacje o oferowanych kursach

 

l.p. Tytuł kursu / Prowadzący Kod kursu Opis Cena
1 Kosmetyki myjące / dr inż. Beata W. Domagalska K5El Zapoznanie się z usystematyzowaną, najnowszą wiedzą na temat produktów stosowanych do mycia ciała i twarzy oraz nabycie podstawowych umiejętności analizowania składu produktów myjących (warsztaty on-line).
Osobom, które nie posiadają podstawowej wiedzy na temat surfaktantów (środków powierzchniowo czynnych polecam jednoczesną realizację kursu K1EL – Surfaktanty w produktach kosmetycznych.
190 PLN
2 Wprowadzenie do nauki o kosmetykach / dr inż. Karolina Leleń – Kamińska K6El Kurs stanowi wprowadzenie do nauki o wyrobach kosmetycznych i obejmuje informacje na temat: ustawodawstwa (podstawowe akty prawne, definicje i wytyczne związane z wprowadzaniem do obrotu produktów kosmetycznych), nazewnictwa składników kosmetycznych, źródeł, w których należy szukać informacji związanych z wyrobami kosmetycznymi, podziału kosmetyków pod kątem ich przeznaczenia czy formy fizykochemicznej; podstawowych surowców tworzących formę, ale również determinujących ich działanie na skórę czy włosy. 160 PLN
3 Starzenie skóry i kosmetyki przeciwstarzeniowe / dr inż. Karolina Leleń – Kamińska K7El Kurs obejmuje zagadnienia związane ze: starzeniem skóry (mechanizmy i przyczyny tego procesu) oraz substancjami aktywnymi stosowanymi w kosmetykach o działaniu anti-age i ich głównymi kierunkami i mechanizmami działania. W ramach kursu słuchacz otrzymuje usystematyzowaną, przeglądową wiedzą dotyczącą składników stosowanych w recepturach kosmetycznych z segmentu anti-age, nie wyłączając najnowszych rozwiązań m.in. niskocząsteczkowych peptydów czy komórek macierzystych. Kurs został wzbogacony o analizę receptur kosmetyków rynkowych. 190 PLN
4 Cellulit i kosmetyki antycellulitowe / dr inż. Karolina Leleń – Kamińska K8El W ramach kursu słuchacz otrzymuje usystematyzowaną i najnowszą wiedzę dotyczącą m.in. przyczyn powstawania cellulitu i stadiów jego rozwoju, składników stosowanych w recepturach kosmetycznych o deklarowanym działaniu antycellulitowym czy „modelującym” sylwetkę. Efekty kosmetyczne stosowania w/w preparatów rozpatrywane są w aspekcie krótko- i długoterminowym. Materiał bazuje na literaturze źródłowej oraz kosmetykach rynkowych, dla których dokonano analizy treści etykiet i korelacji możliwych efektów kosmetycznych ze składem. 190 PLN
5 Transport przeznaskórkowy w kosmetologii / mgr inż. Magdalena Krulikowska K10El Kurs obejmuje zagadnienia związane z przenikaniem składników kosmetyków przez skórę. Uczestnicy kursu poznają czynniki decydujące o możliwości przenikania substancji czynnych, możliwe drogi transportu przeznaskórkowego oraz czynniki inicjujące, przyspieszające oraz hamujące ten proces. Podczas kursu poruszone zostaną zagadnienia dotyczące systemów nośnikowych oraz innych metod zwiększania biodostępności substancji aktywnych, w tym wpływ formy fizykochemicznej kosmetyku na transport przeznaskórkowy. 190 PLN
6 Magiczny świat kompozycji zapachowych / mgr inż. Monika Kaleta K11El Kurs obejmuje informacje na temat budowy i funkcjonowania zmysłu węchu, historii perfumerii, norm i przepisów, substancji zapachowych, kompozycje zapachowych w wyrobach, wyrobów perfumeryjnych oraz produkcji i dokumentacji. 290 PLN

Informacje o oferowanych szkoleniach

l.p. Tytuł szkolenia Kod szkolenia Opis Cena

Cena dodatkowego egzaminu poprawkowego – 10 PLN za każde podejście