Chemia gospodarcza

Kursy zaczynają się indywidualnie po zgłoszeniu przez formularz zgłoszeniowy i dokonaniu wpłaty

 

Informacje o oferowanych kursach

l.p. Tytuł kursu Kod kursu Opis Cena
1 Surfaktanty w wyrobach chemii gospodarczej C1El Zapoznanie się z usystematyzowaną, najnowszą wiedzą o wszystkich grupach surfaktantów stosowanych w  wyrobach chemii gospodarczej, zastosowaniem praktycznym i właściwościami użytkowymi. 309 PLN
2 Zagęstniki w wyrobach chemii gospodarczej C2El Zapoznanie się z mechanizmami działania modyfikatorów reologii oraz najnowszą wiedzą na temat zagęstników stosowanych w wyrobach chemii gospodarczej (właściwościami, zastosowaniem praktycznym, właściwościami użytkowymi). 309 PLN
3 Wprowadzenie do chemii gospodarczej C3El Kurs stanowi wprowadzenie do nauki o wyrobach chemii gospodarczej i obejmuje informacje na temat: ustawodawstwa (podstawowe akty prawne, definicje), źródeł, w których należy szukać informacji związanych z wyrobami chemii gospodarczej, podziału wyrobów chemii gospodarczej pod kątem ich przeznaczenia czy formy fizykochemicznej; podstawowych surowców tworzących formę, ale również determinujących ich działanie. 309 PLN

Informacje o oferowanych szkoleniach

l.p. Tytuł szkolenia Kod szkolenia Opis Cena
1 Surowce i formy w chemii gospodarczej / dr inż. Beata W. Domagalska SFCG-El Zapoznanie się z usystematyzowaną wiedzą na temat surfaktantów, zagęstników i form. Szkolenie zawiera 3 kursy: C1EL, C2EL i C3EL). 835 PLN

Dodatkowy egzaminu poprawkowy w trakcie trwania egzaminów – 10 PLN za każde podejście

Przedłużenie trwania kursu o 1 miesiąc  z możliwością zdawania egzaminu – 50 PLN

Certyfikat lub dyplom w wersji papierowej – 25 PLN + koszty wysyłki