Wydawnictwa

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydawnictwa BeWuDe

Seria    Surowce i formy kosmetyczne

1. Surfaktanty (środki powierzchniowo czynne) i ich zastosowanie w produktach kosmetycznych

Kompendium wiedzy na temat budowy i właściwości surfaktantów oraz ich zastosowania w chemii kosmetycznej. Oprócz omówienia poszczególnych grup środków powierzchniowo czynnych (anionowe, kationowe, niejonowe, amfoteryczne) zawiera także charakterystykę najczęściej stosowanych spc ze wskazaniem działania kosmetycznego i ich roli w formie. Pozycja ta jest skierowana zarówno do studentów chemii kosmetycznej jak i formulatorów.

2. Zagęstniki (modyfikatory reologii) w produktach kosmetycznych

Kompendium wiedzy na temat reologii układów kosmetycznych oraz budowy i właściwości zagęstników oraz ich zastosowania w chemii kosmetycznej. Oprócz omówienia poszczególnych grup zagęstników zawiera także charakterystykę najczęściej stosowanych biopolimerów oraz polimerów syntetycznych ze wskazaniem działania kosmetycznego i ich roli w formie. Pozycja ta jest skierowana zarówno do studentów chemii kosmetycznej jak i formulatorów.