Zmiany w załącznikach do rozporządzenia kosmetycznego

Weszło w życie ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/831 z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

WYKAZ SUBSTANCJI ZAKAZANYCH W PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH

W załączniku II wprowadzono nowe substancje poz. 1385 do 1611 wśród których znajdują się:

Quaternium-15
Chloroacetamide
Cyclotetrasiloxane (D4) (Octamethylcyclotetrasiloxane )
Dichloromethane
Acetaldehyde
Boric Acid
MEA-Borate
MIPA-Borate
Zinc Borate
Sodium Borate
Disodium Tetraborate, anhydrous
Tetraboron Disodium Heptaoxide, hydrate
Orthoboric acid, sodium salt
Sodium Perborate
Ethylhexyl Ethylhexanoate
4-t-Butylbenzoic Acid
Styrene
Methylene Glycol
Imidazole
Methylthiophenyl Morpholino Isobutanone
Chlorophene
2-Benzyl-4-Chlorophenol

WYKAZ SUBSTANCJI, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZAWARTE W PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH WYŁĄCZNIE Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ

W załączniku III wprowadzono zmiany m. in. w opisie takich związków jak:

nadtelek wodoru (poz. 12) –  rozdzielono produkty do jamy ustnej i do wybielania zębów oraz wydzielono ograniczenia dla produktów do rzęs

Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide

Furfural

WYKAZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH DOZWOLONYCH W PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH

W załączniku VI wprowadzono w preambule zapis:

„Każdy produkt gotowy zawierający substancje ujęte w niniejszym załączniku uwalniające formaldehyd musi mieć na etykiecie umieszczone ostrzeżenie »zawiera formaldehyd«, jeśli stężenie formaldehydu w gotowym produkcie przekracza 0,05%”.

Z listy konserwantów zostały usunięte:

Formaldehyde i Paraformaldehyde

Quaternium-15

Chloroacetamide

Chlorophene

Dla substancji Polyaminopropyl Biguanide (PHMB) ograniczono maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia do 0,1% z zastrzeżeniem „Nie do zastosowań, które mogą prowadzić do narażenia płuc użytkownika końcowego na kontakt poprzez wdychanie”.

Z pełnym tekstem Rozporządzenia można zapoznać się na stronie: EUR-Lex

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *