Surfaktanty (środki powierzchniowo czynne) cz. 1 – definicja

Rozpoczynamy serię wpisów na temat surfaktantów.

Surfaktanty

Surfaktanty to związki, zawierające w cząsteczce część hydrofilową (o powinowactwie do wody) oraz część hydrofobową (o powinowactwie do olejów). Jednak amfifilowa budowa cząsteczki to nie jedyny warunek aby związek nazwać surfaktantem. Do najważniejszych właściwości fizykochemicznych surfaktantów należy zaliczyć zdolność obniżania napięcia międzyfazowego (w szczególności napięcia powierzchniowego wody) oraz agregacji (tworzenia asocjatów micelarnych) w roztworze wodnym powyżej krytycznego stężenia micelizacji (ang. Critical Micellar Concentration – CMC).

W branży kosmetycznej i chemii gospodarczej surfaktanty określa się mianem środki powierzchniowo czynne.

Beata W. Domagalska, Arletta Weryńska, Amfifilowe pochodne aminokwasów w produktach kosmetycznych, Chemia i biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej, 2018, 1, 34-39

“Surfaktanty (środki powierzchniowo czynne) i ich zastosowanie w produktach kosmetycznych”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *